oversigt, set fra nord
.
Gravhøjen set fra nordnordvest
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342331
Sted- og lokalitetsnummer
040103-62
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3500 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj. 18 m i diameter og 1,6 m høj.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Museum VestsjællandOmråde på lokalt højdepunkt i nordvestlige del af skovafsnit 237med formodet rester af gravhøj, der deler agrene A475 og A476, der dog muligvis går over højen eller højresten. Højresten fremstår tydeligt på højdemodellen og danner skel mellem to definerede agersystemer K8 og K9. Mod nord meget tæt granskov mellem S1 og skovvejen Ø-V mellem skovafsnit 237 og 236. Her er dårlig dækning selv af den præcise LiDAR - dette er delvis grunden til at det er svært at afgøre præcist om agerrygggen går over højen og fortsætter, eller ikke. Det er dog valgt at registrere som to rygge. A474 på østsiden synes også at have sin begyndelse lidt syd for højen, gå delvis uden om den og fortsætte mod nord. Det er i området med højen en stor del af agrene i K8's nordlige del synes at starte/ende mod syd. Højresten hæver sig ca. 1 - 1,5 meter over terræn set i profil Ø-V med et kraftigere fald mod vest. Set i profil omtrent N-S lags sekl mellem K8 og K9 hæver højresten sig >1 meter set fra syd, men kun ca. 0,6 meter set fra nord. Umiddelbart bedømt ud fra LiDAR er der tale om en overpløjet gravhøj beliggende markant på kant af bakker mod vest og delvis syd. Besigtigelse 2014-10-30: Højen ses som en tydeligt markeret gravhøj. På toppen opstillet et Hochsitz med sløringsnet nær det formodede cenrrum af højen. Højden vurderet til >1 meter og diameteren 15-18 meter. Fremstår med flad top. Området mod syd er kraftigt bevokset i en mindre lysning med en større mængde brombær, der slører muligheen for at bedømme udstrækningen visuelt. På højens nordøstlige del ligger toppen af en væltet gran. Mod nord ses i høje graner spor af agerrygge, mens bevoksningen slører disse mod syd, øst og vest. Registreret som del af registrering af højrygget agersystem før råstofindvinding (grusgravning) under journalnummer SVM2005-029-14 med områdenummer "U1".
2016
Museal prøvegravning - Museum VestsjællandSonderende undersøgelser i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Gravhøjen U1 synes at have en randstenskæde, bevaret højfyld og et centralt plyndringshul eller en større rodvælter. Krav til undersøgelse forud for evt. ansøgt bortgravning vil kræve gennemførelse af en forholdsvis omfattende forundersøgelse alene på grund af højens størrelse. Der er ikke tvivl om, at der hér ligger en stor og tydelig gravhøj, jf. også fotos optagne ved sonderingen. Højen fremstår tydeligt kuplet set fra NNØ, hvorfra de bedste fotos kan optages. Centralt er et formodet plyndringshul eller mindre sandsynligt en større rodvælter. En klar vurdering af højens bevaringstilstand og videnskabelige potentiale vil kræve en forholdsvis omfattende og omkostningsfuld forundersøgelse af fx et 2 meter bredt felt fra højmidten og mod nord eller øst, samt 2-3 mindre felter i højens øvrige dele til bekræftelse af observationerne. Et bredere felt mod øst kan afklare omfanget af evt. forstyrrelser, højfyldens karakter og bevaring samt tilstedevær af randsten og evt. flere højfaser (lag). Det formodede plyndringshul vil repræsentere en udfordring ved en evt. yderligere forundersøgelse, da moderne omrodninger kræver en særdeles omhyggelig nedgravning, vurdering og dokumentation. Jeg skønner at forundersøgelsen vil kræve brug af lidt maskinkraft og en betragtelig mængde mandetimer samt naturvidenskabelige undersøgelser. Der må regnes med lagvis nedgravning og dokumentation i fladen samt dokumentation af de fremgravede profiler. Der ud over kan omfanget af randsten formodentlig registreres detaljeret ved systematiske stik med stenspyd. En samlet rapport kan findes på Fund og Fortidsminder 040103-50, systemnummer 173138. Her bringes alene bilaget SVM2005-029-16_Bilag2_U1.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links