Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191717
Sted- og lokalitetsnummer
140103-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langagtig høj, orienteret N-S, 13-14 x 4-5 m, 0,3-0,6 m høj; ret udflydende; i siderne og for enderne flere større sten, form. randsten. I overfladen en mængde små sten, særlig mod nord (mulig rydningsbunke fra nyere tid). I klitterræn.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 11. Høj Fjellerup B. Fjellerup S Nørre H Randers A. Paa et af Naturen afrundet højt Punkt findes denne Høj. Den er meget steenrig i sin Top og Overflade, men der kan ikke paavises nogen bestemt Steenbygning i den. Det kan endog drages i Tvivl, om den er steensat i nogen bestemt Hensigt, eller om den har faaet Stenene tilført paa anden Maade. Saameget er vist, at de har haft den Plads i Århundreder. Der er næppe nogen Steen her, der overstiger en Mands Kræfter. Der vides ikke noget om Sagn, Navn eller Fund. Den har ikke været undersøgt. [[Af de her beskrevne Mindesmærker ere [sb.] No 1.2.3.4 [A-B].5.6 og 7 paa Mtr No af Fjellerup By. Mindesmærkerne [sb.] 8.9.10.11.12 og 13 paa Matr No af Hegedal By, men i daglig Tale hed hele Strækningen syd for Bakkerne Fjellerup Mark.]] [[1946.: S-fod tilgroet i Grusgrav. Paa Top flere Sten, paa N-side flere Randsten og en Bunke smaa Markstën, tilslæbt i gl. Tid. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Mål: 0,6 x 13,0 x 5,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Spændende område - indlandsklit - desværre ved at gro til med gyvel, ellers nok ***. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med græs, gyvler og brombær.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links