Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191720
Sted- og lokalitetsnummer
140103-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig høj, 30-48 m i diameter, 4,5 m høj; i toppen tilgroede gravninger mod Ø, SV og NV, i siderne mod S, ingen dog af betydning; lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 24. Høj. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Denne Egnens mest anseelige Høj ligger i en Lavning Syd for Aasen og tager sig ikke saa stor ud i Frastand, som den virkelig er. Hvormeget der ellers skal regnes til dens naturlige Fod seer man først ved at betragte den fra Vest, thi til de andre 3 Sider dækker selve Højen den hele afrundede Bakkegreen hvorpaa den hviler. Fra Syd til Nord er den 48 Alen, men fra Vest til Øst er den 72 Al. I dens Top findes to smaa ubetydelige Gravninger temmelig langt fra hinanden. Da ingen af dem er over 2 1/2 Alen i Tværmaal og kun nogle faa Tommer dybe, have de ingen Betydning, og Højen maa betragtes som ikke undersøgt. Stensætning træder ingen Steder frem, men der findes nogle svage Spor af Indgravninger hist og her ved dens Fod. Højen er lyngklædt og ved dens Fod mod Nord finder en større Sig. [[1946: Tilgroede Gravninger i Toppens Ø.-, SV. og NV.-del, samt i S-siden, alle dog overfladiske. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDelvis uafklaret p.g.a. krat. De svage afgravninger ses, i toppens S-lige del yderligere et ej tilgroet (1 x 1 x 0,4 m.) kvadratisk hul. Ligger under væltet enebær. 10 m. N for højen har man ved omfattende planering - bl.a. med en skrænt dette sted på ca. 2 m. - skabt en fodboldbane. *************************************** Genbesigtigelse 1986: Fodboldbanen består - og bruges - stadig. Århuskontoret har ingen sager vedr. dispensation til boldbane. JGB Bevoksning: 1980: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. De gamle gravninger/huller er groet til. Bevokset med græs, gamle egetræer og brombær.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links