Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191721
Sted- og lokalitetsnummer
140103-26
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 17 m. Hul i SØ-fod; stort, tilgroet hul i centrum, åbent ud mod Ø; lyng- og kratgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 26. Høj. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Denne gjennemgravede Høj er 30 Alen fra Nord til Syd og 28 Alen fra Øst til Vest. Den er, som Tegningen viser, gjennemgravet fra Øst til Vest paa hele sin Længde. Den ligger paa en Helding mod Syd omtrent 110 Al Nordøst for [sb.]No 24. I sit Indre har den haft mere Fyld end Steen og ligne altsaa mere [sb.] No 24 og 25 end Nabohøjene deromkring. Navne Sagn eller fund kjendes ikke. [[1946: Høj, 17 m i Diameter, 2 m høj, Hul i SØ.-fod, stort tilgroet Hul i Centrum, aabent ud mod SØ-Ø. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorV-siden afpløjet og tilplantet Ø/V. Grøft i top (9 x 3 x 0,6 m.), i SØ-siden lille hul (1,2 x 1 x 0,3 m.), begge tilgroede. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet er tæt bevokset med træer og krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links