Vandbeholder i top, set fra V
.
Oversigt set fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171345
Sted- og lokalitetsnummer
140706-100
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 2 x 20 m. Noget af højens nordside blev ødelagt før 1914 af en grus- grav, der dog nu er borte, ligesom højbeskadigelsen atter er jævnet. For ca. 20 år siden blev højen inddraget i skolelærerens have og dyrket som så- dan (græs, træer, lidt bede) og i toppen blev sat en vandbeholder, der går ca. 1 m ned i højen og hvis øverste del skjules af påført jord, der ligger som en lille knot ovenpå højen. Mod syd en meget stor stenblok. Højkarakte- ren er trods beskadigelserne bevaret. NMI: Da højkarakteren i udpræget grad er bevaret, og da højen ligger på offent- lig grund, foreslåes højen fredet, eventuelt med en foreløbig dispensation af fredningsbestemmelserne således, at den have, der er på stedet, får lov at blive.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 68 F. i Tværmaal, 12 F. høi, flad i Toppen og med en mindre Afgravning mod N.Ø. Forøvrigt fuldstændig bevaret. Ved Foden staar mod Syd en stor Stenblok. Bevoksning: 1990: Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj ca. 2 x 20 m. Noget af højens Nordside blev ødelagt før 1914 af en grusgrav, der dog nu er borte, ligesom højbeskadigelsen atter er jævnet. For ca. 20 aar siden blev højen inddraget i skolelærerens have og dyrket som saadan (græs, træer, lidt bede) og i toppen blev sat en vandbeholder, der gaar ca. 1 m ned i højen, og hvis øverste del skjules af paaført jord, der ligger som en lille knot ovenpaa højen. Mod Syd en meget stor stenblok. Højkarakteren er trods beskadigelserne bevaret. (Da højkarakteren i udpræget grad er bevaret, og da højen ligger paa offentlig grund, foreslaas højen fredet, eventuelt med en foreløbig dispensation af fredningsbestemmelserne saaledes, at den have, der er paa stedet, faar lov at blive). Tingl 7/5 49
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, med vandbeholder i top, som beskrevet. Ved S-fod en mægtig stenblok. I højens V- og N-side en gammel sneglegang, delvis stensat, der fører op til toppen. I N-siden er derudover nogle nyanlagte og/eller -slidte stier samt enkelte nedgravede stenrækker, en kvadratisk cementflise samt en træstamme med udsparrede trappetrin - alt kun overfladiske indgreb, bestemt til børns leg, oplyste en af ejerne. Han lovede at undlade at foretage flere indgreb i højen. Samlige beskadigelser må karakteriseres som bagatelagtige. Bevoksning: 1990: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links