Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171346
Sted- og lokalitetsnummer
140706-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,2 x 26 m. I sydsiden et stort og bredt skår til over midten af højen, skåret går til bunds. Mod NV ses 5 randsten. Græsklædt i ager, nær op til vej.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 50 F. i Tværmaal, 16 F. høi. Fra Toppen og lige til Bunden er gravet et stort Hul og i dette ses en Stenblok, 4 F. 8 T. lang, 3 F. 6 T. høj, som har været Sidesten i et nu ødelagt Gravkammer. Omkring Foden af Høien har der været en Kreds af store Sten, af hvilke 6 ere tilbage. Bevoksning: 1990: Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,2 x 26 m. I sydsiden et stort og bredt skår til over midten af højen, skåret går til bunds. Mod NV. ses 5 randsten. Græsklædt i ager, nær op til vej. Tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, oprindelig stor. hele det centrale parti borggravet tilbunds, med udføring gennem høj-siden mod SØ. I krateret synes sekundært henlagt et par vognlæs fyld, bl.a. bestående af asfaltflager, formentlig fra vejomlægninger omkring højen. I NV-fod 1 randsten in situ plus 5-6 andre udvæltede. Muligvis grøft fra opgravning af randsten rundt om NV-kvadranten. Ikke fotograferet pga. tæt bevoksning. Bevoksning: 1990: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links