3037 oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442423
Sted- og lokalitetsnummer
070617-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/4 1893 (A.H.H. Schmidt) Diplom Afmærkn.: MS (1922, propr. la Cour) "Højkirke høj", 3,5 x 25 m. 12 randsten, noget afpløjet i Ø. Træer og krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Cypresgaardens Hovmark: Velbevaret Jordhøi 9-10 Fod høi, 70 Fods Tværmaal, paa flad Mark. Om Foden ere flere Steder Randstene bevarede. Bevokset med Træer. "Høiskirken". Bevoksning: 1979: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Højkirke Høj", 3,50 x 25 m. 12 randsten, noget afpløjet i øst. Træer og krat, i ager.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (Højkirke høj), 3,5 x 24 m. Beskrivelse : Randsten i SØ, S og V. Et stykke over højfod, stedvis i dobbelt skift. Ret små : 60 x 30 cm. Højen er stor og rundet. Beskadigelser : Højen er forgravet. I højtop nedgravning, ca. 1 x 1 m, 0,40 m dyb. Der pløjes for tæt på højen, helt ind mod randstenene. For tæt pløjning især i NV og Ø. Ujævn overflade i øst. ** Seværdighedsforklaring ** Fornemt monument i landskabet. Beses bedst fra nogen afstand. ** Sagsbehandlerkommentar ** Besigtiget 25/3-87. Totalt umuligt at komme til højen p.g.a. "bundløse" pløjemarker. Højen derfor betragtet i kikkert på ca. 100 m's afstand. Intet set, som begrunder påtale. M.B. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links