Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21151
Sted- og lokalitetsnummer
141010-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,25 x 25 m. 3 store, gamle brud i top, Ø-fod bortpløjet.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Hejlskov B, Lime S, Sønderhald H, Randers A. Højen er lyngklædt og har 3 gamle betydelige brud. a er 13' i Gjennemsnit og 3' dyb. b er omtrent 20' i Gjennemsnit men kun lidet dyb. c er omtrent af lignende Størrelse. Ved d er et Hyrdehuus og ved e mod Øst er en Deel pløjet bort af Foden. Højen er bygt af Muld med yderst faa iblandede Steen. Fra Højens Top haves en smuk og vid Udsigt, da Højen er højtliggende. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,25 x 25 m. 3 store gml. Brud i Top. Ø-Fod bortpløjet.[[Fredet]] Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, hvis sydsydøstlige trediedel er bortgravet og nu fremstår som en tilgroet, lige skrænt. I SV-hjørnet af denne 1 fodkranssten. Gamle brud i top som beskrevet i fredningstekst. Tæt bevokset med træer og krat, desårsag ikke fotograferet. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. En gammel nedgravning fra tophullet mod syd. Skovstykke mod øst. Højen er bevokset med en del krat og løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links