Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21153
Sted- og lokalitetsnummer
141010-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Tothøj", 2,5 x 31 m. Centralgraven ødelagt af vandbeholder. GI sten mod SØ.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTathøj, Bøjen B, Lime S, Sønderhald H, Randers A. Denne store og fritliggende Høj, som i sin Tid har været Egnens prægtigste, er bygt af Muld paa Bakkens højeste Punkt. Den har et Topbrud 56' i Gjennemsnit og 7 a 8' dyb. Højens Rester ere lyngklædte. Den har ligesom mange store eller meget store Høje stablede Fodsteen. Bevoksning: 1988: Græs
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Tothøj", 2,5 x 31 m. Centralgraven ødelagt af Vandbeholder. Geodæt. Inst. mod SØ. GI.[[Fredet]] Bevoksning: 1988: Græs
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tothøj". På alle sider undtagen i S ses spor af gammel (nu tilgroet) afpløjning, i V også helt ny afpløjning i form af en 0,5 m. høj brink. Hele højens centrale parti optages af en ca. 2,5 m. dyb vandbeholder, 8,3 x 4,5 m. Umiddelbart S for denne synes nylig fjernet et pumpehus el. lign., der har efterladt en ca. 2,5 x 1,5 m. stor, indtil 2 m. dyb nedgravning, hvori ses diverse jern- og betonrør. På højens udfladede S-fod står nu permanent et ca. 3,6 m. højt luftmeldetårn, anbragt på støbte hjørnestolper. I højfod i SØ en betonpæl med el-kabelafslutning. I SV og V ses stophaner el. lign. i forbindelse med vandreservoiret. Højen synes svundet betragteligt i størrelse i forhold til det i 1945 beskrevne. Ejer ønsker at benytte vandreservoiret til ajle/gyllereservetank. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Påtalt 24.2.89 overfor Luftmeldedistrikt Århus (SN 6112-0057). Endvidere brev til ejer (af 24.2.) ang. ændret benyttelse af vandreservoir (SN 6112-0059). JGB. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDen gamle beskrivelse stemmer fortsat bortset fra at luftmeldetårnet er fjernet, og stophanerne mod SV og V er ikke synlige mere. Bevokset med græs og en enkelt busk mod nord. Enkelte dyregrave i højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links