Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
211511
Sted- og lokalitetsnummer
141021-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Naturfredet 23 september 1932. "Knivhøj", 1,25 x 13 m. Toppen affladet, afgravet i siderne. Alle skader eftergroede. Græsklædt i ager. I skel til Øster Alling sogn. Matr.nr. 28e, Vester Alling: "Knivhøj" i skel til matr.nr. 28b af V. Alling. Matr.nr. 28g, Øster Alling: "Knivhøj" i skel til matr.nr. 28b af V. Alling.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Krumhøj, Øster Alling B, Østeralling S, Sønderhald H. Denne Høj har Plads i Sogneskjellet mod Vester Alling og er noget over Middelstørrelse, men dens Maal kan ikke opgives, da den har mistet en Deel af sin Fod og for Resten er saa overfyldt med tilsamlede Steen, saa den næsten er dækket. Bevoksning: 1988: Græs
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Knivhøj", ca. 1,28 x 13 m. Toppen affladet, afgravet i Siderne. Alle Skader eftergroet. Græsklædt i Ager. FM 3/9 1932Skelhøj: Resten i V. Alling. Bevoksning: 1988: Græs
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Knivhøj". Høj beliggende i sogne- og matrikelskel. Toppen afgravet til et fladt plateau. Også Ø-siden synes afgravet, måske endog i et sådant omfang, at de i Ø. Alling sogn værende dele af højen er bortgravet og overpløjet. I hvert fald synes hele den tilbageværende del af højen at ligge i V. Alling sogn, såfremt sogneskeldiget følger den faktiske sognegrænse. Græsklædt med en enkelt tjørnebusk. ** Seværdighedsforklaring ** Dog fra højen en betagende smuk udsigt mod NØ, N, V og SV. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med et enkelt træ mod nord. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i skel.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links