Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211512
Sted- og lokalitetsnummer
141021-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Øster Bjerghøj", ca. 3,50 x 21 m, afgravet i siderne. Mindre gravninger ved foden mod S og SØ. I midten nedgravet stor vandbeholder, der rager ca. 0,5 m op over den oprindelige top. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØstre Bjerghøj, Oustrup B, Østeralling S, Sønderhald H, Randers A. Denne store fritliggende i vid Omkreds synlige Høj er lyngklædt, bygt af Muld og har en smuk Form, og fra dens Top haves en ligesaa skjøn som vidstrakt Udsigt. Ved Foden mod Øst har den et mindre Brud 8' ind c 6' bred og 1½' dyb. Et lignende Fodbrud har den mod Syd, og mod Vest har der været jordet Kartofler i dens Fod. Af Fodsteen sees 6. De ere store Koltringer, og der er Tegn til, at de alle ere tilstede omtrent 1' inde i Fylden, samt at der er stablet mindre ovenpaa større. Højen er ubrudt og værd at frede, især da den er Nabohøj til [sb.] No 18 Vestre Bjergehøj i Vesteralling S. (70' Gj, 15' høj, ubrudt, lyngklædt og fritliggende) See Vester Alling S. Bevoksning: 1988: Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Øster Bjerghøj", ca. 3,5 x 21 m, afgravet i Siderne. Mindre Gravninger ved Foden mod S og SØ. I Midten nedgravet en stor Vandbeholder, der rager ca. ½ m op over den oprindelige Top. Græsklædt i Ager.
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj med gamle af- og indgravninger i hhv. S og SØ. En gammel, muret vandbeholder i toppen (diameter ca. 5 m.) er nedbrudt til højtoppens plan og tilkastet, idet der dog i dens midte er anlagt et andet vandreservoir bestående af betonbrøndringe (diam.: 1,5-2 m.) og ragende ca. 0,6 m. op over højtoppen. Der synes imidlertid ikke at være foretaget indgreb i eller ved højen indenfor de sidste 25-30 år. ** Seværdighedsforklaring ** Dog seværdig for sin beliggenhed og samspil med øvrige høje i nærheden. Bevoksning: 1988: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVandbeholderen i toppen er her fortsat. Højen er bevokset med mange høje løvtræer. Højsiderne står delvist uden græs. Beliggende op til ager mod syd og øst samt op til græsmark mod nord og vest.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links