Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
21158
Sted- og lokalitetsnummer
141021-34
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1917, sognepræst Karl Jensen. Høj, 2,50 x 15,50 m, top affladet. Overfladen ujævn, med eftergroede sænknin- ger i S og Ø. I vestsiden eftergroet afgravning. Fod afpløjet i firkant. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Øster Alling B, Østeralling S, Sønderhald H, Randers A. Højen har forhen været pløjet for nær ja endog hele Foden har været bortpløjet paa Østsiden. Et Stykke oppe paa Højens Side mod Sydvest sees Spor af et gammelt Brud, men nu er det lyngklædt tilligemed den øvrige Deel af Højen. Højen seer godt ud og i de senere Aar har Forpagteren paa Præstegaarden søgt ved Tilpløjning at give Højen sin oprindelige Grundflade igjen. Fodsteen sees ikke.
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,50 x 15,50 m, Top affladet. Overfladen ujævn, med eftergroede Sænkninger i S og Ø. I V-Siden eftergroet Afgravning. Fod afpløjet i Firkant. Græsklædt i Ager. FM 9/10 1917.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj med gl. forstyrrelser som beskrevet i fredningstekst. Græsklædt med 1 lille vildabild.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumØstsiden er terrasseformet - uvist om det skyldes den tidligere nævnte sænkning eller om det skyldes tidligere afpløjning. Bevokset med græs og et løvtræ mod syd. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links