Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221751
Sted- og lokalitetsnummer
140210-116
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 22 m. Er for over 10 år siden anlagt som terrasseudkigshøj med stenhøjsplanter. NMI: Udseendet kan mildnes noget.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er smuk lynggroet og ubrudt, thi de svage Spor af Forstyrrelse, der sees ere efter al Sandsynlighed fremkomne ved en forsøgt og atter opgivet Pløjning over den. Højen er meget anseelig og har en smuk Form. I dens østlige Side er der indgravet et Hyrde-Huus. Højens Fodsteen sees næsten rundt om mere eller mindre fremtrædende. Mod Nordøst sees 8. Mod Nord ere de fleste borte. Mod Nordvest sees nogle i Stabling eller Afdækning. Mod Vest sees mange i en fuldstændig Stabling paa 4 Lag. Mod Sydvest ere Stenene større og sees i 2 a 3 Lag. Mod Syd sees de kun svagt. Mod Sydøst er der kun 8 og ingen Stabling. Denne smukke Høj var værd at frede, især da den er synlig i en vid Omkreds. Bevoksning: 1980: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStærkt forgravet rundhøj - specielt S-siden - rester af stensætning anes under brombær. Lige S for højen 2 store, gamle markstensdynger. ********************************************** Genbesigtigelse 1988: Mål: 2,5 x 20,0 x 15,0 m. I S-siden 2 stensatte terrasser, heraf den øverste med bænk. Stadig 2 store, gamle markstensdynger S for højen. Ingen brombær på højen. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog er markstensdynger og bænk fjernet. Terrasser på sydsiden. Brombærrene holdes nede. Bevokset med en del træer bl.a. et nåletræ. Meget sparsomt græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links