Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221739
Sted- og lokalitetsnummer
140210-111
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fyrrebevokset høj med lille topbrud, 1,4 x 18 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er smuk lyngklædt og har et lille Topbrud, som paa Grund af dets Ubetydelighed ingen Betydning kan have. Stenen a [på tegning] i Topbrudet lader til at være stor og gaa dybt ned i Højen. Højens Fod er brudt mod Vest og mod Øst. Det synes som om her er flere Krandse af Steen eller at Højen er afdækket. Omtrent 2' nede paa Højens Side sees saaledes en Krands af langagtige Stene stillede paa Kant. Højens Sider mod Syd Sydvest og Vest falde sammen med en Bakkekams Afsænkning mod Syd. Øst for Højen og ikke uden Forbindelse med denne staar i en Afstand af 12' en større Steen i halvliggende Stilling, hvilket vistnok hidrører fra, at den er pløjet for nær, da det lader til at Stenen her har staaet ret op. I den Smule Forhøjning der forbinder den med Højen sees ogsaa en Steen. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTotalt skamferet høj, 1,8 x 8,0 x 8,0 m. Højen her i efteråret stærkt afpløjet med meterhøje kanter. Halm smidt og afbrændt på højen. Så sent som for et par dage siden har ejeren til en nabo oplyst, at han nu skulle til at fjerne den resterende del. ********************************************* Genbesigtigelse 20.5.1987: Højen fremstår som en horst-agtig højrest med mere end meterhøje afgravningsbrinker hele omkredsen rundt. Brinkerne, der for størstepartens vedkommende er helt, eller næsten helt, uden vegetationsdække, er på V-siden udsat for stærk vinderosion. Her er så meget af den helt lette sandjordshøjfyld bortføget, at nogle kvadratmeterstore flager af topfladens græstørv er undermineret og væltet ned ad højsiden. På toppen er plantet 6-7 bjergfyr (!), skønsmæssigt for 5-6 år siden. Hvis en retablering har været forsøgt som følge af politisag F53-1570, er den udført så dårligt og uholdbart, at resultatet ud fra enhver synsvinkel (antikvarisk, juridisk, æstetisk) er helt uacceptabelt. JGB film 1/1987, opt. 30-32. I Ø-siden rævegrave. JGB *********************************************** 7.4.1988: Delvis retableret, jvf. brev af 27.12.1987 fra ejer, der meddeler, at højen nu er genopbygget med grus, men at muldoplægning endnu mangler. Højprofilen fundet rimeligt pæn, endnu med en rævegrav i V-siden. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumMeget udflydende høj. Rævegrave i højen. Halm, vinderosion og meterhøje kanter ikke synlige mere. Bevokset med fyrretræer på toppen.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links