Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221738
Sted- og lokalitetsnummer
140210-87
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Skårup mark = Skeldrup Tingl.: 14/1 1889, købt. Runddysse, 12 m i tværmål. I midten et udgravet kammer, 2 m i N-S, 1,50 m bredt, dannet af 4 stående bæresten og 1 liggende. Dækstenen mangler. Til kamret en kort gang mod NØ, med 2 sidesten og 1 tærskelsten. 17 randsten (deraf 4 liggende); kredsens tværmål 8 m. Restaureret 1917, Rosenberg. NMI: Velbevaret runddysse som dekl.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf Krandsstenene [i runddyssen] ere endnu 17 tilbage og de have en Højde af 3-4'. a [på tegning] er et Stykke af Overliggeren. Dyssen er begroet med Torn især mod Vest. Dens Fyld hæver sig tæt udenfor Krandsstenene til 1'4" og er indenfor disse kun 1'8" høj. Derover hæver den største Bæresteen (b [på tegning]) sig 2'6". Her er tilført fremmede Steen. [Tekst til tegning:] Her er enkelte mindre Krandsstene at spore hist og her udenfor i sær mod Nord. De ere medtagne ved Fredningen. [[F.M. 1889]] [[Restaureret, jfr. 563/16.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1980: Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKammeret ser noget ødelagt ud. 16 randsten kan tælles. FM-sten mod vest. Bevokset med en meget stor ask mod SV. Ejer oplyste ved tilsynet, at fortidsmindet har været helt tilgroet, men de har fældet det meste nu.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links