Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221737
Sted- og lokalitetsnummer
140210-104
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Skaarup mark = Skeldrup Græs- og brombærbevokset høj, højtliggende, 2,3 x 18 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] findes i Skjellet mod Skaarupgaards Marker, og den har et ældre Topbrud, hvori sees en større Steen. Højen ligger højt og er lyngklædt. Topbrudet, der ikke kjendes videre i Frastand, har et Gjennemsnit af 10', men det er ikke synderlig dybt og har næppe naaet Bunden. Foden er noget beskadiget mod Øst. Af Fodstenene sees 1 mod Sydvest, 4 mod Nordvest og af disse eer de to udvæltede. Imod Nordøst sees en og 1 sees imod Øst et Stykke oppe i Fylden. Desuden sees en mod Sydøst. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj, 2,5 x 17,0 x 17,0 m. I top stort krater (4 x 4 x 0,5 m.) med ca. 40 år gammelt æbletræ. Mursten på kanten af krater. Hegnet stødende op til højen fra S samt udyrket trekant N for højen bruges til henkastning af marksten. Der pløjes tæt til højens V-side. ********************************************** Genbesigtigelse 20.5.1987: N for højen ses, foruden en dynge gamle mosgroede marksten, helt frisk henlagte marksten i et omfang svarende til 1-2 vognlæs plus en megt stor (mere end tonstung) kampesten. Stenene er V for markskellet. Umiddelbart S for højen, gående op på højfoden, ligger en mægtig dynge marksten (skønsmæssigt 2-3 kvadratmeter), flest hånd- til hovedstore, men også adskillige meterstore og større. Stort set alle synlige sten i dette depot er helt nyanbragte, med endnu påsiddende jord. Disse sten er lagt på Ø-siden af markskellet. JGB film 1/1987, opt. 33-34. JGB *********************************************** Genbesigtigelse 30.10.1987: Ved genbesigtigelse sås endnu flere helt nyanbragte, store kampesten kørt ind i markskellet N for højen. Stenanbringelse foregår således løbende og i forbindelse med hver ny markbehandlingssæson. JGB *********************************************** 7.4.1988: Påtalt stendyngerne overfor ejeren (ejeroplysning på skema), der beredvilligt lovede at fjerne markstenene både på højen samt omkring denne i N og S, senest i løbet af 1 år fra dato. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDet tidligere beskrevne krater ses ikke, da toppen ikke er tilgængelig pga. bevoksning. Stenene er fjernet. Beliggende i skel i ager. Tæt bevokset med løvtræer og krat. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links