Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171381
Sted- og lokalitetsnummer
140706-146
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/3 1928, gdr. Karl Nielsen og hustru. Diplom. Høj, 2 x 14 (N-S) x 18 (Ø-V) m. Den nordlige trediedel af højen bortgravet. Syd- og østfod noget afskåret af plov. I top en oval fordybning 3 x 5 m (N-S) og vel 0,8 m dyb, tilgroet. Bevokset med lyng og græs i ager. (Stor afvigelse fra fredningsdokumentets mål).

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 45 F. i Tværmaal, 9 F. høi, den ene Halvdel er overpløiet. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2 x 14 (N-S) x 18 (Ø-V) m. Den nordlige trediedel af højen bortgravet. Syd- og østfod noget afskåret af plov. I top en oval fordybning 3 x 5 m (N-S) og vel 0,8 m dyb, tilgroet. Bevokset med lyng og græs i ager. (Stor afvigelse fra fredn.dokumentets mål). FM 1928FM 1928 Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, reduceret ved nærpløjning, som beskrevet. Stor fordybning i top, hvori en del sten af mere end hovedstørrelse. Små bunker marksten (af ældre dato) på højside og -fod i NØ, SØ, SV og NV. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links