Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra N
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171382
Sted- og lokalitetsnummer
140706-144
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,4 x 16 (Ø-V) x 18 (N-S). Stor fordybning ca. 0,5 m dyb i hele top og fortsættende ned ad østre side. Ingen sten ses i fordybningen. Hele vejen rundt afgravninger, skred og hulninger ved fod og ca. 1,5 m op ad siden.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet Høi, 63 F. i Tværmaal, 6 F. høi. Af et ødelagt Gravkammer staa endnu 4 Sten, c. 4 F. høie, paa deres Plads i den nordlige Side. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,4 x 16 (Ø-V) x 18 (N-S). Stor fordybning ca. ½ m dyb i hele top og fortsættende ned ad østre side. Ingen sten ses i fordybningen. Hele vejen rundt afgravninger, skred og hulninger ved fod og ca. 1,5 m op ad siden. Tingl 7/5 1949[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som beskrevet. På opgivet ager Ø, S og V for højen er for ca 8-10 år siden et større areal tilplantet med nobiolisgran isprængt enkelte bjergfyrre. Grantræerne synes løbende at blive fornet, når træer høstes eller går ud. Der står træer 0-2 m fra højfod, omend ikke særlig tæt sammen, jfr. fotos 21-23. Opsøgtes ved højen af hustruen til ejeren, harry Axel Jensen. Hun fortalte, at de i mogen, den 1. november, flytter adresse fra Randes til jendommen, hvorpå højen ligger: Hov Skovvej 2, mariager. De har nylig købt ejd. men vil gerne fortsætte med juletræskultur på området. Hun lovede at indgive afsøgning om dispensation fra § 53 til Fredningsnævnet, hvis adresse jeg gaf hende sammen med et exemplar af lovuddraget. 23.3.1993: Vi opringn. til Retten i Randers konstateret, at der ikke er søgt dispensation til opretholdelse af beplantning. Beplantningen må således anses for ulovlig. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links