Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
22172
Sted- og lokalitetsnummer
141101-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid]]Møglhøj[[ [[Hundshøj]], Korup B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne Høj ligger højt og frit med en mageløs smuk Udsigt over Land og Hav. Den sees milevidt om, og dertil bidrager foruden dens Størrelse ogsaa at den er begroet med høje Hybbenroser [hybenroser], vilde Æbletræer og Slaatorn. a er et meget gl. Brud fra Sydbest og op i Toppen, det er maaskee endog et Bundbrud. b er Plads for et bortført Parti. c er en Mærgelgrav saa nær ind til Højen, at større Partier er styrtet ned. Fylden er lys Undergrundsjord og afdækket med et Lag flade Steen. Ved Foden har den store Fodsteen, hvoraf flere ere udvæltede, og nogle bortførte. [[1946.: Fra SV. er ca. 1/4 af Højen sløjfet 1945. Ellers uforandret. F.M. 1946.]] [[Frigivet til Sløjfning 1947. 233/47.]]
1894
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid]]"Hundshøj", 20 m i Diameter, 2,4 m høj, Fodsten ses, centralt og i NØ gamle Brud, SV-fod gaar ud til en Mergelgrav, fra SV er ca. 1/4 af Højen bortgravet i 1945, kratgroet i Ager.[[ Frigivet til Sløjfning 6/10 1947 (J. Nr. 233/471946.: Fra SV. er ca. 1/4 af Højen sløjfet 1945. Ellers uforandret. F.M. 1946.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 782/46, 233/47. Sb. 14.11.01-9. Under Fredningsberejsning 1946 konstateredes det, at "Hundshøj" i Korup, Bregnet Sb. 9., er blevet delvis sløjfet. Højen var tidligere 19 m i Diameter og 2,45 m høj, kratgroet. Ved SV-siden ligger en Mergelgrav. Ejeren, Gdj. S. Kolind, Korup pr. Rønde, har i Vinteren 1945-46 afgravet ca. 1/4 af Højens Sydside og kørt det i Mergelgraven saa Højen staar med en over 2 m høj, lodret, nøgen Skrænt. Trods min Protest fastholdt Ejeren som sin Agt i den kommende Vinter at fortsætte Ødelæggelsen. Højen, som ligger paa Mtr. Korup 5a, er absolut fredningsværdig. København, 11/10-46. P. Simonsen.
1947
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 233/47, 782/46. Sb. 14.11.01-9. Ang. lodsejers sløjfing af en formodet [tvivlsom] gravhøj. Vedlagt sagen: Besigtigelsesnotat af d. 11/10 1946 fra P. Simonsen, N01. Korrespondance af d. 7/11 1947 og d. 6/2 1948 ml. Dommerkontoret i Hornslet, og N01. Korrespondance af d. 6/11 1947 ml. Gaardejer S. Kolind, Korup pr. Rønde, og N01. Korrespondance af d. 8/8, 4/11 1947 ml. Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds, og N01. Korrespondance af d. 8/8 1947 ml. Københavns Politi, og N01. Korrespondance af d. 1/2, 18/3 1947 ml. Justitsministeriet, og N01. Korrespondance af d. 1/2, 27/3 1947 ml. Undervisningsministeriet, og N01. Korrespondance af d. 15/10, 30/10, 4/11, 18/11, 19/11 1946 og d. 22/1, 25/1 1947 ml. Politikreds Nr. 43 Rougsø Herred m.v., og N01. 2 stk. afskrift/udskrift af Dombog for Retskreds Nr. 60, Østerlisbjerg og en Del af Sønderhald Herred.
1947
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links