Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
201812
Sted- og lokalitetsnummer
140119-166
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj er overpløjet, afmeldes ******************************** "Hulhøj", har været 21 m i diameter, 3,25 m høj, nu står kun den vestlige trediedel igen, afgravet til nøgne skrænter på alle sider og helt ødelagt; Græsgroet i ager. (1986, MB) konstateret fjernet. Afmeldes. Tidliger C-høj.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHuulhøj. Denne Høj har en fri Beliggenhed og tager sig godt ud seet i Frastand, men nær ved sees man Ødelæggelsen ved et hvert Skridt, og dog er Højen vist næppe undersøgt fuldstændig. Den er, som Grundplanen viser, pløjet for nær mod alle 4 Sider, og kun mod Nord sees to Krandsstene b. c.. Ved a. er en Krandssteen borttaget for kort Tid siden [før 1886]. Ved æ+n er i dette Aar [1886] udkjært en Deel Fyld og den gamle Bund er naaet og fulgt. Da ældre Gravninger ere betegnede med æ, og af disse er den mod Syd den betydeligste, da den har en Brede forneden af 30 Alen og naar foroven 10 Alen ind. Dens Stigning sees paa Tegningen i Gjennemsnittet. Linien d. er Gjennemsnitslinien. Den nordøstlige Gravning er ligeledes fra Foden af, men er vist ikke af grundforstyrrende Betydning. Gravningen i Toppen viser sig tydelig at være fra to forskjellige Tider, og deraf er den nordlige 5 Alen i Gjennemsnit og den sydlige 6 Alen, men da Dybden kun er 1 1/2 a 1 3/4 Alen, saa ere de af mindre Betydning og der kan derfor være Grund til at tro, at Højens Indre endnu er urørt. At Gravningerne ere ældre sees best af den Lynggrøde, der er paa dem, thi efter en Gravning gaar der Snese af Aar, især, hvis den vende mod Solsiden, for Lyngdækket er komplet.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hulhøj", har været 21 m i Diameter, 3,25 m høj, nu staar kun den vestlige Tredjedel igen, afgravet til nøgne Skrænter paa alle Sider og helt ødelagt, græsgroet i Ager.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er fjernet.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links