Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390713
Sted- og lokalitetsnummer
200402-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Hyrup II, art.nr.10, bd.I, bl.23, kortbl.2, prcl.44/13. Høj, 2 x 16 (Ø-V) x 22 m (N-S). I toppen ses et 5 m bredt hul, åbent mod Ø. Den er afskåret særlig mod N, Ø og V, dog også noget mod S, alle beskadigelser tilgroet. Midt på Ø-siden ved dennes fod ses yder- siden af to store koltringer (randsten?). Mange håndsten synlige i sydsiden. Lyng-og græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2.50 m. høj, Diam. 21-22 M. I Toppen ses et 5 M. bredt Hul, aabent nod Øst. Den er afskaaren, særlig mod Øst og Vest, Foden dog ogsaa i Nord og Syd. Der ses mange Haandsten langs Randen. Lyng- og græsgroet i Ager.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 16 (ø-v) x 22 m (n-s). I toppen ses et 5 m bredt hul, åbent mod øst. Den er afskåret særlig mod nord, øst og vest, dog også noget mod syd, alle beskadigelser tilgroet. Midt på østsiden ved dennes fod ses ydersiden af to store koltringer (randsten ?). Mange håndsten synlige i sydsiden. Lyng og græsgroet i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links