Rummet indvendig i det vestlige anlæg
.
Indridsede initialer i dørkarm
.
Indgang til vestlige anlæg
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390735
Sted- og lokalitetsnummer
200402-302
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg, Sikringsstilling Nord). Batteriet er orienteret NØ-SV og nedgravet i terrænet. Af de fire beton-anlæg er de to tildækkede. De fire anlæg ligger på et ca. 89 m NØ-SV og ca. 10 m NV-SØ stort område. Det østligste frilagte anlæg måler udvendigt 5 m Ø-V og 4,5 m N-S. Fronten vender mod syd og måler i højden 2,80 m. Anlægget indeholder et lille rum: 2,30 m langt og 2 m bredt. Indgangen til rummet er 0,8 m bred og 1,80 m høj. Indvendig højde er 1,80 m. Vest for dette anlæg befinder sig endnu et frigravet anlæg. Det måler udvendigt 5 m Ø-V og 5 m N-S. Fronten mod syd er ca. 3 m høj. Rummet indenfor er 2,3 m langt og 2 m bredt. Indgangen er 0,8 m bred og 1,80 m høj. Indvendig højde er 1,80 m. I den østlige dørkarm ses indridsede initaler: J L. Det vestligste bevarede anlæg er helt jordtildækket. Det østligste anlæg er jordtildækket med undtagelse af de øverste 40-50 cm af betondækslet. Anlægget måler ca. 8,5 m Ø-V og 3,20 m N-S. Anlægget har skrå hjørner mod nord.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumAfventer data
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links