Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431281
Sted- og lokalitetsnummer
230203-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sydlige halvdel af høj, hvis nordlige del er afgravet ved vejanlæg. Den måler nu 1,5 x 9 x 18 m. Noget ujævn overflade. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt, rund Gravhøj, ligesom Nr. 8 gennemskaaret af Vejen, saaledes at kun den sydlige Halvdel er bevaret. Størrelsen synes at have været ca. 1.50 x 14 m. Højden er nu noget øget ved et Dige, der er ført op over Toppen. Den bevarede Del er ret ujævn. Træbevokset i Skov. Ved Nordsiden af Vejen, i Afdeling 31, umiddelbart overfor Vestenden af Nr. 7 og ligeledes overfor Nr. 8 og Nr. 9, findes nogle uregelmæssige Jordbanker, der sikkert ikke er naturlige men neppe heller kan være Gravhøje. De har Udseende af at være den fra Nr. 7-9 bortgravede Jordmasse, der er smidt op her. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat
1923
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid9. Rest af en Langgrav, hvis største Del er afskaaren af Skovvejen.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSydlige halvdel af høj, hvis nordlige del er afgravet ved vejanlæg. Den måler nu 1.5 x 9 x 18 m. Noget ujævn overflade. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotLangdysse (rød) ødelagt. Den største del er afskåret af skovvejen.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der vokser træer på den lille stejle højrest og der er et stort hul i top samt huller i sydsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links