Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431279
Sted- og lokalitetsnummer
230203-21
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tuegrav, 0,75 x 9 m, afskåret i S ved vejanlæg. På V er der lagt jord. Nogle randsten er blottede, i N to tæt sammen, i N V endnu to. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille, flad, rund Højning, let beskaaret i Sydsiden af Hovedvejen gennem Skoven, i Vestsiden misdannet ved paaført Jord. Sikkert en lille Gravhøj, idet der i Nordsiden ved Foden ses to mindre Randsten, siddende tæt sammen, og svarende til dem ved nordvestre Hjørne ligeledes to smaa Randsten. Højens Tværmaal synes at have været omkring 9 m, Højden er ca. 0.75 m. Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Mos og Løvkrat
1923
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTuegrav, 0.75 x 9 m, afskåret i syd ved vejanlæg. På vest er der lagt jord. Nogle randsten er blottet, i nord to tæt sammen, i nordvestenden to. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVindfældede træer. Bevoksning: 1984: Mos og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links