Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431284
Sted- og lokalitetsnummer
230203-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 1,75 x 18 x 33 m. Hele vestenden i nordsiden stærkt beskåret af vejen. Højen ret uregelmæssig. Ved østenden midt på højryggen et hul vist efter kammer. Over hele højen iøvrigt flade afgravninger og huller. Ved sydsidens fod to større sten og lidt højere på samme side to andre store sten. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Langdysse (el. Langhøj ?). Den udgøres nu af en uregelmæssig og stærkt forgravet, lang Jordhøj med Retning ØSØ-VNV. Den vestre Ende støder umiddelbart op til Hovedvejen gennem Skoven, idet den danner en spids Vinkel med denne. Længden er ca. 33 m., Bredden ved østre Ende 17 m, Højden ved Østenden 1.75 m, aftagende mod Vest. Umiddelbart indenfor Østenden, midt i Højryggen, et større Hul som efter et Kammer, der kunde i og om det opsamles adskillige Stykker brændt Flint og Flintaffald. Over hele Højen iøvrigt talrige flade Huller og Afgravninger. Den vestre Ende i nordre Side stærkt beskaaret af Vejen. Ved søndre Sides Fod, med stort Mellemrum, to større Sten, antagelig Randsten. Højere paa Højsiden, ligeledes paa Sydsiden, ses to andre, større Sten. Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1923
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid13. Langhøj, ca. 30 m lang. Den nordlige Langside er afskaaren af Skovvejen.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 1.75 x 18 x 33 m. Hele vestenden i nordsiden stærkt beskåret af vejen. Højen ret uregelmæssig. Ved østenden midt på højryggen et hul vist efter kammer. Over hele højen iøvrigt flade afgravninger og huller. Ved sydsidens fod to større sten, og lidt højere på samme side to andre større sten. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotLangdysse (rød) retning øst-vest, ca. 30 m lang. Den nordlige side er afskåret fra skovvejen.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links