Oversigtsfoto set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250946
Sted- og lokalitetsnummer
160606-241
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 25 m. I toppen muret ned i højen en vandbeholder, der ikke mere er i brug. Højen skæmmes dog slet ikke heraf og syner næsten urørt. Lynggroet i plantage.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den vestlige Del af Lodden ligger paa et højt Punkt i Heden de saakaldte "Lavhøje" [sb. 241-43] af 4-5' Højde, mere toppede end almindeligt, der er 3 i Tallet en fjerde ganske lille [sb. ?] ligger ved Siden af den vestligste. Der er gravet i dem alle, undtagen i den sydligste og største [sb. 241]. - 2 Smaahøje [sb. 244-45] ligge sydligere paa denne Del af Lodden. Paa den østlige Del af Lodden ligger Østerhøj [sb. 246], som er gjennemgravet. 3-4 af de i Brandedalen liggende overpløjede Høje [sb. 247-50] maa vistnok anføres her. Bevoksning: 1989: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 25 m. I toppen muret ned i højen en vandbeholder, der ikke mere er i brug. Højen skæmmes dog slet ikke heraf og syner næsten urørt. Lynggroet i plantage.Matrnr. 1b Bødskovgårde. Høj 2 x 25 m. Fra Toppen og ned i Højen muret en Vandbeholder, som ikke mere er i Brug, Højen virker trods denne Beskadigelse næsten urørt. Fredet. Bevoksning: 1989: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Lavhøj". I centrum en helt forsænket vandcisterne i beton, ca. 1,9 m dyb, 2,5 x 1,7 m indvendig. I S-væggen er sekundært foretaget en gennembrydning af cisternevæggen fra top til bund. Foran denne gennembrydning er en gammel indgravning fra S - formentlig forårsaget af vandledningen fra cisternen til gården. I denne nedgravning ligger en smule affald fra børns brug af cisternen som hule: plastbalje, trækasse, rafter og grene, plastfolie. En gammel træoverdækning af et mandehul el. lign. i cisternens top er helt rådden og frembyder fare for børn el. andre, der betræder den. Ejer bør fjerne denne farlige overdækning og evt. erstatte den med en trædesikker. Bevoksning: 1989: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj i skov. Med gammel vandbeholder som registreret i fredningsteksten. Bevokset med lyng, tyttebær, lidt krat og nogle yngre løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links