Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
250947
Sted- og lokalitetsnummer
160606-246
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 18 m. Ca. den SØ halvdel bortgravet. Græsgroet i ager og beskadi- get af kreaturer. (For ca. 3 år siden gravedes der sidste gang i højen, og ejeren lovede at føre de ca. 15 læs tilbage, han har taget og yderligere af fylde op med de marksten, der tid efter anden er dynget på højen. Når kreaturerne kommer igen, og hvis de vil splitte højen, lovede ejeren at heg- ne. Højreparationen skal være færdig til besigtigelse 1/6 1952). ny c

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den vestlige Del af Lodden ligger paa et højt Punkt i Heden de saakaldte "Lavhøje" [sb. 241-43] af 4-5' Højde, mere toppede end almindeligt, der er 3 i Tallet en fjerde ganske lille [sb. ?] ligger ved Siden af den vestligste. Der er gravet i dem alle, undtagen i den sydligste og største [sb. 241]. - 2 Smaahøje [sb. 244-45] ligge sydligere paa denne Del af Lodden. Paa den østlige Del af Lodden ligger Østerhøj [sb. 246], som er gjennemgravet. 3-4 af de i Brandedalen liggende overpløjede Høje [sb. 247-50] maa vistnok anføres her.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 18 m. Ca. den SØ-halvdel bortgravet. Græsgroet i ager og beskadiget af kreaturer. (For ca. 3 år siden gravedes der sidste gang i højen og ejeren lovede at føre de ca. 15 læs tilbage han har taget og yderligere at fylde op med de marksten, der tid efter anden er dynget op højen. Når kreaturerne kommer igen og hvis de vil splitte højen lovede ejeren at hegne. Højreparationen skal være færdig til besigtigelse 1/6-1952).Matrnr. 1a Bødskovgårde. Høj 1,5 x 18 m. Den SØ Halvdel omtrent bortgravet. Fredet.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2509:47, Status: B
1957
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links