Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221642
Sted- og lokalitetsnummer
141101-92
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/1 1892, propr. Bernh. Møller. Afmærkn.: MS 1914, løjtnant Lassen. Høj, af "Mørke Høje", 2,5 x 18 m, velbevaret; vestlige halvdel med rosenbuskads i have, øst. halvdel i krat; på toppen flagstang.

Undersøgelseshistorie

1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne Høj ligger 80' over Havet og paa det højeste og mest fri Punkt paa Strandgaardens Mark. Fra dens Top haves en smuk Udsigt over Vigen og det omliggende frugtbare og skjønne Land. Højen er ubrudt, og Formen smuk. Højen har været overgroet med Buske, men er nu brændt reen. Den burde fredes i en nær Fremtid, da der er Fare for, at den kommer til at dele Skjæbne med de øvrige i denne smukke Gruppe. [[F.M. 26/1-1892.]] [[M.S. 1914.]] [[1946.: Paa Toppen Flagstang, ellers uforandret.]] Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer.
1894
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Mørke Høje", 18 m i Diameter, 2,5 m høj, velbevaret, vestl. Halvdel med Rosenbuskads i Have, østl. Halvdel i Krat, paa Toppen en Flagstang. [[FM 26/1 1892 MS 1914.]]
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2,8 x 19,0 x 17,5 m., længde i N/S. Toppen noget affladiget med en del løse sten. FM-stenen placeret på top. S-siden noget ujævn p.g.a. tidligere haveanlæg, hvorfra endnu resterer nogle stenbræmmer. Henligger i udkant af have og bliver til en vis grad plejet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer.
1988
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSNS 53-6753. Sb. 14.11.01-92. Brev af d. 28/10 1988 ml. SNS og DKC. Vedr. mindre - på 4 cm kort minimal - korrektion af beliggenheden af højen sb.nr. 92 Bregnet s., Øster-Lisbjerg h., Randers a. (14.11.01) = fr.nr. 2216.42.
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSNS 53-6753. Sb. 14.11.01-92. Korrespondance af d. 28/10 1988 ml. SNS og DKC, modtaget d. 7/3 1990 på N01. Ang. ændring af kortafsætning af fredet høj. Sb. 14.11.01-92. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 28/10 1988 ml. SNS og DKC. Plantegning. 3 stk. kort med fundsted afsat.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden flagstang. FM-sten på toppen. Bevokset med mange løvtræer og lidt krat. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links