Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221641
Sted- og lokalitetsnummer
141101-96
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,85 x 24 m, helt indlemmet i have med spiralgange og 2 mindesten på toppen, men ellers urørt, bevokset med høje bøgetræer.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er omsat med et Gjærde og beplantet med forskjellige Træer samt har flere anlagde Gange. Paa Højen er rejst to af de saakaldte Jernsteen med Indhugne Navne fra 1866. Om Højen er brudt vides ikke, men de kunstige Omdannelser har vansiret den. Bevoksning: 1982: Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 24 m i Diameter, 2,85 m høj, helt indlemmet i Have med Spiralgange og 2 Mindesten paa Toppen, men ellers urørt, bevokset med høje Bøgetræer.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,0 x 24,0 x 23,0 m., længden i N/S, bredden noget usikker, da måltagning er vanskelig p.g.a. trævækst. Tidligere stejlt afgravet mod N, Ø, S og V, nu eftergroet og beskyttet af en ca. 1 m. bred dyrkningsfri zone på alle sider. De 2/3 af omgivelserne henligger som gartneri. Toppen noget ujævn, formodentlig p.g.a. tidligere stianlæg. På selve toppen to ældre mindesten. En sti fører op fra S og rundt om den Ø-lige side af højen. Affald: En mindre bunke gartneriaffald på fod af NØ-kvad. En stak mistbænkrammer ud for N-side. Affald inkl. mistbænkrammer fjernes inden 1.11.1982. Bevoksning: 1982: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden mistbænkrammer. Højen er tæt bevokset med løvtræer og krat mm.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links