Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221640
Sted- og lokalitetsnummer
141101-102
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 10 m, meget medtaget af gamle brud, især i Ø og S, nu tilgroede; kratklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Af denne Høj staar kun en Rest eller en Kam fra Nord til Syd tilbage. Kammens Højde er 8'. Ved Foden har der været en Kreds af store Fodsteen, og enkelte af dem ere tilstede endnu. Høj[t] oppe og noget inde har der atter været en Kreds. Højens Fyld, som er Muld, er stærkt pakket med mindre Steen og mindre Koltringer. Uagtet al Overlast synes det dog ganske bestemt, at Højens Midte er urørt, og at Gravgodset endnu er i Behold. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 10 m i Diameter, 2 m høj, meget medtaget af gamle svære Brud, især i Ø og S, nu tilgroede, kratklædt i Ager.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,9 x 13,0 x 8,0 m. Stærkt beskadiget ved ældre afgravninger i Ø og S og afgravning af uvis dato i V. Ligger i sommerhushave. De to nederste meter af højen bruges til blomsterbed, hvori henligger en del hovedstore sten samt mange mindre. Mod SV er der tale om en sammenhængende brolægning på ca. 2,5 x 1 m. I skellet mod S henligger en større bunke sten samt en del haveaffald. På toppen er opstillet en bænk. En sti fører op til denne fra N (d.v.s. fra sommerhuset). Vedr. §53: Se ÅF53-5230. Nærmeste hustilbygningshjørne ligger 1,5 m. fra højfod. Det opr. hushjørne ligger 3,5 m. fra højfod. Bør absolut påtales. Ejer ikke truffet hjemme, hvorfor brev er nødvendigt (koncept vedlagt). Ejeroplysning på skema. ************************************************ Genbesigtigelse 26.5.1987: HPB's beskrivelse har stadig fuld gyldighed. Det er dog et spørgsmål, om egentlig påtale har nogen praktisk betydning undtagen m.h.t. henlæggelse af haveaffald etc. Alle andre nævnte forhold, inkl. haveanlæg på højfod og sommerhustilbygning nær denne, er helt sikkert mere end 5 år gamle - snarere 20! Evt. påtale bør indeholde påbud om fjernelse af (og ingen fremtidig anbringelse af) haveaffald, samt indskærpelse af §48 og 53 ved fremtidige ændringer af hus og have. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden blomsterbed, brolægning, stenbunke, haveaffald og sti. Mål som beskrevet ved nyberejsningen. Længde i retningen nord-syd. Idag beliggende på matrikel med græs uden sommerhus på grunden. Stadig synlige sten i overfladen bl.a. en stor sten mod syd. Bevokset med græs og et enkelt træ.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links