Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20181
Sted- og lokalitetsnummer
140107-65
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Mellem Fanghøj", 1,5 x 12 m; N-fod i gammel grusgrav, toppen noget affladet; har tidligere været pløjet, nu i granplantage.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] har fra ældre Tid et lille ubetydeligt Hul i Toppen, som ikke kan være Spor af en fuldstændig Undersøgelse. Højen er pløjet nogle Gange i de sidste Aar og er derved noget udjævnet. Da Ejeren har gjort et Fund, som nedenfor er beskrevet, i den østre Fanghøj [sb. 66], saa agter at lade Mellem Fanghøj nøjagtig undersøge. [[1946: Tidl. pløjet, nu i Plantage. 12 m br., 1,5 m h., N-fod i gl. Grusgrav, Top noget affladet. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAffaldet - tidligere pløjet rundhøj. Ved N-foden gl. grusgrav 2x4x4 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer. Østsiden står uden græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links