Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201868
Sted- og lokalitetsnummer
140107-59
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Kulturlag, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 2001: Høj, en af "Tvillinghøje" 22 x 24 m stor og 1,2 - 1,4 m høj, største længde i Ø_V. Stor, lav sænkning i top (ca. 4 x 5 m). I skov

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDisse to Høje [sb. 59-60] ligge tæt ved hinanden og seete fra Nord eller Syd tage de sig ud som Tvillinghøje. Det er kun faa Aar siden de bleve pløjede for første Gang, og man stødte da med Ploven mod en Masse Urner, men da ingen viste dem nogen Interesse, saa ødelagdes de alle. Man seer endnu Spor af Urnerne og Krandsstenene, som kun har været smaa, og ligge nu spredte hist og her af Plov og Harve. Da Hovedmassen er fiint Flyvesand, som nu kastes ud i Vinden, vil deres Plads snart være tom. [[Da alle 3 Høje [sb. 59-61] for Tiden ere besaaede med Korn, saa maalte jeg ikke deres Højde eller Gjennemsnit.]]
1886
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2001
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Diverse sagsbehandling - Djurslands Museum
2001
Museal prøvegravning - Djurslands MuseumBevilling til prøvegravning af et areal i og uden for fredningszonen omkring Tvillingehøj. Selve højene har journalnr. DJM 2893. Felterne viste at sandslugtsdækkede marker med kulturrester fra ældre og yngre bronzealder. Fredningszonen bidrager derfor til at bevare en bid af det udstrakte, sandflugtsdækkede oldtidslandskab ved Glesborg.
2001
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget udflydende og ikke ret høj. Bevokset med forskellige løvtræer og krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links