Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20188
Sted- og lokalitetsnummer
140107-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Kælderanlæg, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1886 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1886 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst 1987 med følgende tekst ************************************* Høj, "Trangenshøj", 2,5 x 23 m. Overfladen ujævn og forgravet. I centrum meterdybt krater med åbning ud i den sydlige højside. Mod Ø er noget af højsiden bortgravet og mod N skæres højfoden af landevej. I græs.

Undersøgelseshistorie

1840
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen har vist faaet sit Navn af at den ligger inde ved en snæver Dalsnoning, thi Navnet Trangen udtrykte ligesom Smøgen, Smougen og Snevring en smal indeklemt Færdsel. Hvad selve Højen angaar, da har den i sin Tid været anseelig med et Gjennemsnit af 44 Alen og ikke lidt over 100" høj, men nu er den ganske ruineret. I Midten har den et Hul, som er 20 1/2 Alen i Gjennemsnit og temmelig dybt. Man seer her, at Højen er bygt af Gruus og næsten ene Undergrundsjord. Mod Syd findes en Række Kartoffelkuler, og derved er det blevet synligt , at dens Krandsstene ere dybt inde, eller at Fylden er kastet langt ud over dem. Der er for faa Aar siden bygt et Huus tæt op til Højen, og ved a [på tegning] er bygt et Udhuus ind i Højen. Ved b [på tegning] har Ejeren bygt sig en Kjælder ind i Højen. Man vil paastaa, at den først er undersøgt for c 40 Aar siden [c.1840] og at der ikke er gjort noget Fund dengang eller siden efter. [[1946: Ø-Siden helt bortgravet, her et Hus og en Mødding inde i Højsiden, i Midten en stor Sænkning, gaaende ud mod S., V- og S-Siden helt omrodet, kun delvis tilgroet, N-fod afskaaret af Landevejen, Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKartoffelkuler gravet ind i højen.
1886
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Trangenshøj", tidligere 30 m i Diameter, 2,5 m høj, nu helt ødelagt, Ø-siden bortgravet, her et Hus og en Mødding ind mod Højen, i Midten en stor, tilgroet Sænkning, aaben ud mod S, V og S-siderne helt omrodede, kun delvis tilgroede, N-fod afskaaret af Landevej, lyng- og gyvelklædt.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2018:8, Status: C.
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Forgravet anselig høj med hus mv. ind til højen. Helt uregelmæssig overflade. Af friske skader: lidt kreaturnedtrampning (1 m bred zone) af højfoden mod øst. Der er så meget tilbage af højen, at den bør fredes - ligesom den burde restaureres p.g.a. beliggenhed ved off. veje. 21.10.86. M.B. og JGB: Høj 2,5x23 m, i midten meterdybt krater som beskrevet i fredningstekst. Fredes. Mål: 2x14x14 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Trangenshøj" 2,5 x 23 m. Overfladen ujævn og forgravet. I centrum meterdybt krater med åbning ud i den sydlige højside. Mod Ø er noget af højsiden bortgravet og mod N skæres højfoden af landevej. I græs.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKopi af tinglyst fredningsdokument, kort samt div. korrespondance i forb. med fredning af "Trangenshøj". Jvf. SNS F. 53-3091. Modtaget på N01 d. 1/7 1987.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er dog ca. 4 m. fra højen til huset. Desuden ses ingen mødding og ingen kreaturskader. Ingen nye skader på højen. Bevokset med løvtræer og krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links