Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201717
Sted- og lokalitetsnummer
140107-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Brønninghøj", 2,2 x 18 m; i midten en stor sænkning, 6 x 7 m, 1,2 m dyb, i N-side en anden gravning, begge tilgroede. Lyngklædt i overdrev.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen har ingen Krandsstene og der er yderst faa Stene i dens Fyld, ligesom Jorden der omkring i det hele taget er fattig paa Steen. Højen har oprindelig været 28 Al i ]Omkreds[ Gjennemsnit, men dens Højde kan ikke nøjagtigt bestemmes, da den er saa gjennemgravet, at man ikke med Sikkerhed kan paavise en eneste Plet af dens oprindelige Overflade. Det største Brud har den i Midten, idet her findes et Hul, som er 14 Al fra S-N og 15 Al fra Ø-V. Hullet er endnu, skjønt gammelt, næsten ligesaa dyb som Højen er høj, og her seer man i Bunden, at Højens Midtpunkt er en Steenhob. Man kjender intet Fund. [[1946: I Midten en stor Sænkning, 6x7 m st., 1,2 m dyb, tilgroet, i N-Siden en tilgroet Gravning, F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. 5 rævegange i østsiden. Gl. gravninger i nordside (4x2x0,3 m). Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagt af bl.a. rævegrave og gamle gravninger. Bevokset med gyvler og nåletræer mod nord og øst.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links