Oversigtsfoto
.
Hullet i midten
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201716
Sted- og lokalitetsnummer
140107-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 20 m; i midten en nu tilgroet udgravning, 7 m lang fra N til S, 3 m bred, 1,6 m dyb; lyng- og gyvelklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er smuk lynggroet og tager sig godt ud i Frastand, men kommer man nærmere, saa sees det straks, at her kun er Resten af en Høj, der er fuldstændig undersøgt og ødelagt, thi i Midten har den et Hul, som fra Øst til Vest er 12 Alen og fra Nord til Syd 15 Alen samt 3 Al 10" dybt. Undersøgelsen kan ingen huske og der vides ikke Fund eller Navn. Fra Hullet er Jord og Stene kastet ned ad Højens Sider, og i Tidens Løb er der vist ogsaa samlet Markstene til, saa det nu ikke er nemt at opgive Højens Maal. Højen har i sin Tid havt mindre Krandsstene og en indvendig Steenhob af henved 2 Al høj. Den hviler paa en lav Bakkekam med Helding mod Sydøst og Syd. [[1946: Hullet er 7 m i N-S., 3 m i Ø-V., 1,6 m dybt, tilgroet. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Højen ligger på en lille naturlig bakke der er stærkt afpløjet i kant - samt med kunstig rævegrav mod SV. Forholdet bakke - høj er lidt vanskelig at gennemskue p.g.a. jorden fra det store krater. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kunstig rævegrav ses ikke. To store sten mod NØ. Hullet i toppen har udgang mod SØ. Bevokset med gyvler, egetræ og lidt krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links