Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20151
Sted- og lokalitetsnummer
141017-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, tæt ved 2015-2, 22,8 x 2,4 m, foden tildels udkørt, i N-fod en grusgrav, alt dog nu tilgroet. Bevokset med græs og graner. 2015-3, 2, 1 kaldes "Møllebjerg".

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Tøjstrup B, Vejlby S, Sønderhald H, Randers A. Der er en Afstand mellem [sb.] No 4 og denne Høj. Den er lige saa bred som Bakken, er lyngklædt og har intet Topbrud. Mod Nord har den mistet en Deel Fyld ved Foden, da en Deel Fyld af Højen og især af Bakken er kjørt ud i det til alle Sider omgivende Kjær. Højen have intet Navn, men Bakken kaldes Møllebjerg. Paa Bakkens større Deel, der ligger vest for Banegjennemskjæringen, synes der mod Vestsiden at have været en lav og bred Plads opført, men det Hele er nu utydeligt og tvivlsomt. Mindesmærkerne [sb.] No 3,4 og 5 ere beliggende paa den østlige Halvdel af en omtrent 500' lang Sand- og Grusbanke beliggende i Tøjstrup Kjær nord for Bakken. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, tæt ved foreg., 22,8 m bred, 2,4 m høj, Foden tildels udkørt, i N-fod, en Grusgrav, alt dog nu tilgroet. Bevokset med Græs og Graner.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj. En smule af N-fod og -side borttaget i gammel råstofgrav, iøvrigt uskadt og velbevaret. Smukt beliggende på lille morænebakke bevokset med græs, ene, hyld, hindbær og egepur - ikke ulig en bornholmsk klippeløkke. Såfremt offentlig adgang engang skulle blive mulig ad den nu sjældent benyttede jernbanelinie, vil højgruppen 2015:1-3 kunne blive en lille attraktion, dersom den blev plejet. ** Seværdighedsforklaring ** Se berejserkommentar. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. Er i dag bevokset med ege- og bøgetræer samt græs og krat. Beliggende i skovstykke. Seværdig i sammenhæng med de to andre gravhøje i området.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links