Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1503114
Sted- og lokalitetsnummer
110612-136
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Bobbelgaarde m.fl. Tingl.: 9/7 1903 og 18/12 1913, gdr. Peder Sørensen Astrup Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen. Høj, 3,3 x 20 m. Store flade hulheder i top og sydside. Nord- side afgravet, skred foroven, 0,5 m højt. Flad sænkning i sydsiden. Skred i østre fod. Sydfod let beskåret. Der er eller har været grusgravning nord for højen og ind under højen, hvis hele nordfod er beskadiget. NMI: NB. Højen bliver istandgjort af amtsvæsenet. Skal besig- tiges ved lejlighed.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid166 Skridt NV. for og 28 Skridt Ø. for Vejen, som gaaer mod N. til Markedspladsen, omtrent lige N. for Gaarden er denne jevn store Høj. Der er flere flade Huller oveni, saa der er meget borte af den, men den ser dog endnu ud som Høj. N. og Ø. Siden er gravet alt for nær. Den er 80 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Høi, 60 Fod i Tværmaal, 10-11 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,3 x 20 m. Toppen er over 3-4 m. sænket ca. 1/2 m. Øst for Toppen en lignende Sænkning. Nordre Side er i ældre Tid afgravet og staar med et Skred foroven, 1/2 m. h. Flad Sænkning i søndre Side, mindre Skred henimod østre Fod. Søndre Fod let beskaaret. Mærkesten i vestre Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,3 x 20 m. Store flade Hulheder i top og Sydside. Nordside afgravet, Skred foroven, 0,5 m højt. Flad Sænkning i Sydsiden. Skred i østre Fod. Sydfod let beskaaret. Der er eller har været Grusgravning nord for Højen og ind under Højen, hvis hele Nordfod er beskadiget (se Journ. Nr. 862/43). NB. Højen bliver istandgjort af Amtsvæsenet. Skal besigtiges ved Lejlighed.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSogneraadet er indforstaaet med at udbedre højen, der blev ødelagt ved kommunens aftagning af grus.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 3,3 x 17,0 x 15,5 m. I top to ca. 1/2 m. dybe fordybninger. Lignende på søndre højside. På nordre højside gl. kreaturaftrædning med op til 0,2 m. høj brink tæt ved top. Østre højside ligeledes aftrådt. Nederst på søndre højside gl. aftrædning med op til 0,3 m. høj, bevokset brink. N og Ø for høj tidligere, nu udjævnet, grustag, der har bevirket, at højen er kommet til at ligge på en knold. I Ø-side af denne en frisk indgravning, 2,5 x 2,5 m., med op til 2 m. høj, stejl skrænt 2,25 m. fra Ø-lige højfod. M.S. henligger væltet ved V-lige højfod ud imod vej. Ulovlig indgravning mundtligt påtalt overfor ejer, der lovede at foretage tildækning hurtigst muligt. Ejeroplysning på skema. ********************************************** Genbesigtigelse 23.6.1981: Ulovlig indgravning op til højfod endnu ikke tildækket. Ejer blev pålagt at foretage dette inden 1.11.1981. JHB ********************************************** Genbesigtigelse 4.5.1983: Tildækning af skaden foretaget, men ikke tilfredsstillende, idet hullet ikke var fyldt helt op. Ejerens kone lovede, at det vil blive gjort. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Landevej vest for højen og mod nord areal med grantræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links