Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1503110
Sted- og lokalitetsnummer
110612-121
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/10 1916. Boelsmand Ole Nielsen, Lyngbjerggaard Diplom Høj, 2,8 x 17 m. Mod NV er der taget grus alt for tæt ind til højen. Mod NØ foretaget en nu tilgroet afgravning af højen; her ses en sten på en koltrings størrelse.

Undersøgelseshistorie

1876
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er 48 Skridt N. for den forrige og paa den anden Side ad den nye Vej. Det har været en kjøn Høj med flad Top, og den er 70 Skridt i Omkreds, men en vældig Grusgrav, der strækker sig Ø. og N. om, har bevirket Nedskred. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund og udmærket bevaret undtagen mod Øst og Nord, hvor en Grusgrav i Banken bevirker Neskred. 48 Fods Tværmaal, 9 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,8 x 17 m. I N. er ca. 1/8 nedstyrtet i en Grusgrav i ældre Tid, nu tilgroet, staar med skraa Side, hvori ses et Hjørne af et snarest mandslangt Kammer (Endestenen ca. 1/2 m. stor), med Retning omtrent Sø-Nv., i Højens nordøstre Side, med Bunden ca. 1 m. under Overflade og over Bund, ca. 1 m. fra Centret, antageligst fra Bronzealderen. - Fredlystes 26/9 af Bolsmand Ole Nielsen. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,8 x 17 m. Mod NV er der taget Grus alt for tæt ind til Højen. Mod NØ foretaget en nu tilgroet Afgravning af Højen, her ses en Sten paa en Koltrings Størrelse.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. Omtalte sten ved afgravning imod NØ er ikke synlig længere. Bortset fra beskadigelserne ved afgravning af høj i NØ er den velbevaret med helt ubeskadiget højfod. ********************************************* Genbesigtigelse 12.5.1986: Film: 001/02/03. Høj som beskr. CLB Bevoksning: 1980: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Temmelig tilgroet, ligesom omgivelserne også er vanskeligt fremkommelige.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links