8427
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1503115
Sted- og lokalitetsnummer
110612-143
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Bobbelgaarde m.fl. Høj, 2,7 x 20 m. Toppen flad og hullet. I sydsiden stor hul- ning. Alle fire steder afgravet og står med stejl delvis ubevokset skrænt i indtil 2'm højde. Græsgroet.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid144 Skridt atter mod SV., maaske midt imellem det før omtalte Trehjørneskjel [sb. 139] og Gaarden, vel nærmest den sidste, er en jevn stor Høj N.N.Ø. for Gaarden [sb. 143]. Den er 90 Skridt i Omkreds. Der er en stor Hulning oveni mod S., en vældig Kartoffelkule i N. og en anden i SO.- N. Siden er pløjet altfor nær, og der er gravet en lang Skure ind forneden fra NO. Anm. Det ser ud til, at der i de to nærmeste Agre tæt S. for denne Højs V. Ende er to overpløjede Knolde [sb. 144 og 144 A] i N.-S. for hinanden, men at afgjøre det nu, da Kornet staaer højt, er ikke let. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJevnstor Høi, ødelagt ved Anlæg af Kartoffelkuler. Det har været en anselig Høi af 67 Fod Tværmaal, Høide 9 Fod. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,7 x 20 m. I Toppen mod S. og N. 2 større Gravninger, 3-5 m. br. 1/2-3/4 m. d. Nordre Side er afgravet og staar med Brink foroven. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,7 x 20 m. Toppen flad og hullet. I Sydsiden en stor Hulning. Alle fire Steder afgravet og staar med stejl delvis ubevokset Skrænt i indtil 2 m's Højde. Græsgroet.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Stærkt forgravet. Top flad og hullet. En større indgravning i østre højside, 4 x 2 m., op til 1 m. dyb. Må være foretaget efter 1943. Siderne græsbevoksede bortset fra en helt ny blottet skrænt i indgravningens SV-hjørne. Her taget jord for nylig. Øverst på S-side af høj større, flad sænkning. Alle fire sider af høj afgravede og står med stejle, bevoksede skrænter i indtil 2 m.'s højde. Op til S-lige og sydvestre højfod stenrække i forb. med haveanlæg. Mindre stensat trappe anlagt op ad højens S-side. Iflg. ejeren er indgravningen i højens Ø-side foretaget før denne overtog ejendommen i 1958. Hundehvalp begravet heri for kort tid siden. Haveanlæg udenfor høj og trappe op ad høj anlagt af nuv. ejer for ca. 15 år siden. Ejeroplysning på skema. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Genbes. for at afgøre, om indgravningen i Ø-siden skal pålægges retableret samt for at vurdere, om trappe og stenrække skal væk. *************************************************** Genbesigtigelse 23.6.1981: Trappe op ad højside forlangt tildækket med jord og tilsået med græs. Nygravning i ældre indgravning ligeledes krævet tildækket. JHB *************************************************** Genbesigtigelse 4.5.1983: Beskadigelser udbedret. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i have.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links