Oversigt, set fra SSV
.
Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503331
Sted- og lokalitetsnummer
060105-93
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 26 m. Mindre afgravning i syd. Enkelte små til- groede huller i siderne. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høj med Skov paa, temmelig uforstyrret, blot gravet lidt i Toppen. Den er anlagt paa en Klippe, men er dog sikkert nok en Gravhøj. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtidhøj, 3,5 x 26 m. Mindre Afgravning i Syd. Enkelte smaa tilgroede Huller i Siderne. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 3-3,5 x 24 m. I skov. Virker højere set fra S. Højen ligger på klippefremspring. Flad toppet høj. Privat vej går NØ-SV tæt optil højens NV-lige fod. 2 indgravninger i højen. Én 4 m ØV x 3 m ved Ø fod. Anden ca. 9 m NV-SØ x 4 m ved S fod. I forbindelse med gammel granitbrydning. Ved højens SØ-fod henligger en del gammelt ved og granitdæksten, ca. 1 m i dia. og 15 cm tyk. Henligger ved højens N-fod. Tæt bevokset med eg (flere dog nær udgået), bøg (især på V-del) røn og birk. Tæt underbevoksning af ung røn, ask og kirsebær. Brombærkrat især på S-del. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links