Oversigt, set fra NNV
.
Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50342
Sted- og lokalitetsnummer
060105-96
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 30 m. Lille indsænkning ved østre fod. Sænkning mod NV, ellers velbevaret. Træbevokset (stort egetræ på top) i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høj, 40 Alen i Diameter, i ældre Tid er der gravet lidt i Toppen, flere Steder ses endnu Randstenene. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 30 m. Lille Indsænkning ved østre Fod. Sænkning mod NV, ellers velbevaret. Træbevokset (stort Egetræ paa Top) i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i ager. 3,5 x 23 m. Sænkning tæt Ø for centrum 3 m i diam. ½ m dybt. Enkelte småsten synlige i sænkning. 3 større indgravninger i siderne nær fod. I ØSØ, NNV og VSV, ca. 5 x 5 m muligvis kreaturslidskader. Kun 2 randsten synlige ved V og Ø-fod, 0,5-0,7 m store. Rævegrav, to gange i NNØ og NV. NV lige gang muligt forsøgt udgravet 0,4 x 0,5 m og 0,4 m dybt hul. Pløjet itu. Firkant omkring højen, 33 m NV-SØ, 30 m SV-NØ. Størst frizone i N og V. I frizone kirsebær, elm, ask, hassel og brombær. Tættest bevoksning mod Ø og S. Lidt gammel ved i frizonen. En del store marksten ved N og V-del. Kun få sten S og Ø for højen. I V-hjørnet er nylig opstillet en udkigspost imellem 3 træer, 1,8 m høj. Børns leg. Gammel eg midt på højen. Flere ege nær højfod. Åben bevoksning af yngre avnbøg, røn og birk. Begyndende brombærkrat på højens S og V del. Begyndende nyopvækst af kirsebær og røn på højen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links