Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181412
Sted- og lokalitetsnummer
140411-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/4 1892, gdr. Peder Madsen Afmærkn.: MS 1937, M.B. Mackeprang. "Kirkehøj", 3 x 18 m; overfladen ujævn, med mindre huller i top og sider. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Kirkehøj". Meget ujævn overflade, dog i det store og hele intakt, omend med en del beskadigelser i relation til NFL: 1) Langs Ø-foden og op ad højsiden er opbygget en læsserampe i jord og sten. 2) På denne rampe er deponeret et meget betydeligt antal store marksten (ca. 12 af megalitstørrelse, utallige mindre) samt to mægtige træstød. Disse har frisk jord siddende på sig og er altså, ligesom nogle af stenene, nyligt anbragt. 3) På NV-foden en mindre dynge bygningsaffald. 4) M.S. er forsvundet. 5) Højen afgræsses af får, et hegn på jordgravede pæle går i en bue op over SV-siden. 6) Et maskinhus i form af et pladetag på jordgravede telefonpæle, ca. 8 x 5 m, er sat helt op til højens N-fod. 7) En mindre granplantning, ca 15 x 3 m, står ca 25 m NØ for højen. Talte med ejerens kone, der meget venligt forklarede, at stedet var hendes barndomshjem, og at hun og hendes mand for 2 år siden havde overtaget stedet. Der hører ca 30 td land til. Manden har erhvervsarbejde ved siden af. Jeg forelagde hende de vigtigste af ovennævnte beskadigelser, nemlig nr. 1, 2, 3, og 6. Hun mente nok, at læsserampen var anlagt af hendes far, men i givet fald for længe siden. Ad 2) det aftaltes, at sten- og træstød-depotet fjernes senest 2 år fra dato, .... Ad 3) .... sammen med affaldet på NV-foden. Ad 5) hun meddelte mig, at højen kun har været afgræsset i 1 år, og at den før da var helt druknet i brombær og andet høj bundvegetation. Nu synes den på vej til at oparbejde et smukt græstæppe. Jeg finder det derfor OK med fortsat græsning og fandt ingen grund til at kræve hegnet fjernet, da det nu engang er sat der og tjener sit formål. Jeg underrettede hende om ejers ansvar for at højen ikke beskadigedes under græsning. Ad 6) Maskinhuset, som er en krænkelse af §53, vil vi ikke anmelse til FN, meddelte jeg hende, idet huset næppe holder mange år til. Jeg pålagde hende dog, at der skulle søges disp. ved opførelse af et nyt maskinhus, eller andre bygninger på ejendommen, meddelte hende FN's adresse SN's do, og overlod hende et uddrag af NFL. Nov. 1992: Påtalt, og forholdene besigtiget. JGB. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ingen FM-sten. Bevokset med græs og enkelte træer. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links