Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181422
Sted- og lokalitetsnummer
140407-49
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravrøse, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Plankekiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj, "Knæhøj". 25 m i diameter og 2 m høj. Højen har en fodkrans af sten i 1-2 skifter. Det fredede areal udgøres af en 1,5 m bred bræmme rundt om højen samt det 6-14 m brede areal mellem gravhøjen og sogneskellet nord for denne. Gravhøjen er restaureret fra overpløjet tilstand i 1990.

Undersøgelseshistorie

1872
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Knæhøi", en mindre Høi, heelt overpløiet for c. 3 Aar Siden [ca. 1872] og endel mindre Steen ere optagne.
1875
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Høj] Ø [ødelagt]. Knæhöj. Udpløjet - mindre Sten ere tagne paa Pladsen. Var en mindre Høj.
1987
Dyrkning/land- og skovbrug - Kulturhistorisk Museum Randers
1988
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1988
Anmeldelse fra privat - Kulturhistorisk Museum Randers
1988
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1989
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1989
Museal restaurering - Kulturhistorisk Museum Randers
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGravhøj, "Knæhøj". 25 m i diameter og 2 m høj. Højen har en fodkrans af sten i 1-2 skifter. Det fredede areal udgøres af en 1,5 m bred bræmme rundt om højen samt det 6-14 m brede areal mellem gravhøjen og sogneskellet nord for denne. Gravhøjen er restaureret fra overpløjet tilstand i 1990. [Udkast til tinglysningsdokument fra 1990.]
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKHM 59/88 og RAS P. 2158/88. Sb. 14.04.11-9. Beretning for partiel undersøgelse og reetablering af overpløjet gravhøj, Sb. 14.04.11-9: Undersøgt af KHM i okt. 1989. Beretning af d. 2/2 1996 fra Claus Kjeld Jensen, KHM (ikke deltager i udgravningen). Fundberetning, kort med fundsted afsat, plantegning, fænomen-, og fotolister samt fotografier (kopi) modtaget på N01 i 1997. DKC-registereret d. 5/2 1997. Foranlediget af dyrkning undersøgtes sydøstlige fjerdedel af overpløjet gravhøj. Ved undersøgelsen viste højen sig at være særdeles velbevaret, hvorfor undersøgelsen blev indstillet og en fredning gennemført. Højen er restaureret ved tildækning af udgravningsfeltet og opkastning af nedpløjet højfyld. Det blev konstateret, at højen indeholdt tre byggefaser. Den primære grav blev ikke påtruffet. Et anlæg, der muligvis kan tolket som 2. højfasens grav, blev erkendt centralt i højen, men ikke undersøgt nærmere, da størstedelen heraf tilsyneladende ligger udenfor den udgravede fjerdedel af højen. Den eneste undersøgte grav var en sekundær grav, der kan henføres til 3. fase. Graven (F) lå i højens periferi og indeholdt blandt andet et grebpladesværd, en pålstav og en bøjlenål, der altsammen kan henføres til ældre bronzealders 2. periode.
1997
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden synlige fodkranssten. Bevokset med græs, et træ samt visne tidsler.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links