Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181416A
Sted- og lokalitetsnummer
140411-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj med følgende tekst: *************************************** Gravhøj, "Hylhøj". Uregelmæssig grundplan, 15 m nord-syd, 13 m øst-vest, 1,5-2 m høj. Overfladen, hvorpå større sten ligger spredt, er ujævn. Ved sydøstlige højfod en sænkning. Græsklædt med buske i ager ved vej.

Undersøgelseshistorie

1825
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hylhøi" har i sin Tid været omgivet med Kantsteen og begyndtes dens Sløifning for c. 50 Aar Siden [ca. 1825] og er senere jævnlig bortført Steen herfra. I højens Sydside og lidt nede i denne, fandtes et større Gravkammer hvis Længde var c. 2 1/2 a 3 Alen og Bredde 1 1/2 Alen. Overliggerne har ikke været der i Mands Minde.
1875
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen havde oprindelig Randsten. Sløjfningen begyndte for en 60-70 Aar siden [1821-1831] og er senere fortsat. I Sydsiden og lidt nede i denne fandtes et større Grav-Kammer 2 1/2 a 3 Alen langt 1 1/2 Alen bredt. Overliggeren have ikke været der i Mands Minde. [[Frigivet]]
1942
Uspecificeret museal aktivitet - Kulturhistorisk Museum Randers
1942
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 509/42, 146/43. Sb. 14.04.11-21. Ang. fare for sløjfning af fredet gravhøj. Sb. 14.04.11-21. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 28/7, 1/8 1942 ml. KHM og N01. Korrespondance af d. 1/8 1942 ml. Gaardejer Axel Thomsen, Ø. Tørslev og N01. Korrespondance af d. 10/10, 12/10 1942 ml. Sagfører Aage Bek, Randers (for Gaardejer Axel Thomsen, Ø. Tørslev) og N01.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hylhøj", Højrest, 17 x 11 m, 1 3/4 m h. Lavning i Ø-siden, stor Sten ant. af sløjfet Kammer, V-Siden stejl. Græs i Ager.
1948
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 509/42, 146/43. Sb. 14.04.11-21. Højen besigtiget 20/9 48. Indstillet til Frigivelse, da det kun er en Rest af en større Høj. Therkel Mathiassen
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet
1964
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 690/64, 501/65. Sb. 14.04.11-21. D. 6/10 d.å. [1964] besigtigede jeg [H. Norling-Christensen, N01] sammen med inspektør Stürup, Randers Museum, den frigivne høj Sb. 21 (1814.16 a) Øster Tørslev sogn, Gerlev herred, Randers amt, i anledning af henvendelsen sidst i september 1964 fra Fredningsafdelingen (sagen har jn. nr. F.224/64), en henvendelse, der havde sin årsag i at ejeren, gårdejer Villy Sørensen, Tammestrupgård, Øster Tørslev, i brev af 18. september 1964, havde meddelt, at han agtede at sløjfe omtalte høj, der er frigivet. Højen kan beskrives således: 1,7 - 2 m x 12 m (NS) x 22 m (ØV), den ligger ved kommunevej i udkant af ager og er græsgroet med lidt buske. Højen virker stor og præsenterer sig smukt til trods for afgravningen, og jeg fandt, at der burde gøres et forsøg på en frivillig fredning af højen. I den anledning henvendte vi os til gårdejer Villy Sørensen, der ikke afviste muligheden af en forhandling med Fredningsnævnet om fredning mod erstatning af højen. Aftalen blev, at han foreløbig lod højen stå urørt, og at jeg skulle forsøge at få et fredningsmøde arrangeret så hurtigt så muligt, hvilket nu er gjort. H. Norling-Christensen Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 20/10 1964 ml. H. Norling-Christensen og N01. Korrespondance af d. 20/10, 9/11 1964 ml. KHM og N01. Korrespondance af d. 4/11, 9/11 1964 ml. Nationalmuseet Fredningsafdelingen og N01. Korrespondance af d. 9/11 1964 ml. gårdejer Villy Sørensen, Tammestrupgård, Ø. Tørslev og N01.
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGravhøj, "Hylhøj". Uregelmæssig grundplan, 15 m nord-syd, 13 m øst-vest, 1,5-2 m høj. Overfladen, hvorpå større sten ligger spredt, er ujævn. Ved sydøstlige højfod en sænkning. Græsklædt med buske i ager ved vej.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Krattet er slået ned. Beliggende i dyrket mark op til en vej. Synlig fra offentlig vej.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links