Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181411
Sted- og lokalitetsnummer
140411-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Grønhøj", 5 x 25 m. Siderne ret stejlt afgravede, men tilgroede. Græs med graner langs foden.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Grønhøj". Gammel afpløjning af V-, N- og Ø-siderne til delvis frikantet grundplan. Siderne noget stejle og tildels ujævne. Højde 5-6 m. Ca 12 m fra vestlige højfod en stor, gammel, nu opgivet grusgrav. 25 m fra Ø-højfod, Ø for landevejen, en nyere, igangværende grusgrav af flere ha's størrelse, omgivet af jordvolde. Check om sidstnævnte grusgrav er lovlig! Febr. 1992: Af sag SN 6112-0241 fremgår det, at spørgsmålet om retablering af den gamle råstofgrav V for højen verserer. Preben Møller, 10. kontor, har den 6. januar 1992 anmodet FN om et åstedsmøde i anledning af udløb (d. 31.12.1991) af frist for retablering. Grusgraven Ø for landevejen er lovlig. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. Bevokset med græs + krat der er holdt nede + 2 træer mod øst. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links