Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181425
Sted- og lokalitetsnummer
140411-8
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst 2004: Høj, "Troelshøj". Lavning i top.

Undersøgelseshistorie

1872
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 848/34, 358/35, 148/36. Sb. 14.04.11-8. Brev af d. 10/12 1934 fra O. Løye, KHM modtaget på N01. Ang. en gravhøj, "Trovelshøj" i Knejsted, truet af grusgravning.
1935
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 848/34, 358/35, 148/36. Sb. 14.04.11-8. 4-9-1935. Undertegnede har i Dag været i Knejsted for at besigtige "Troelshøj". Denne er nu et sørgeligt Syn, beliggende uskønt ved Siden af en Grusgrav. Et Udgravning synes ikke altfor lovende. I Sydsiden var der hulet stærkt, men Gaardejer Clausen, som var Oldermand for Byjordene i Aar, sagde, at dette var sket ved en Fejltagelse og at Manden, som havde paabegyndt dette, var standset. Han lovede, at Højen skulde staa urørt til en Udgravning var foretaget. Regnvejret hindrede en Undersøgelse denne Gang. Højen er angivet paa Maalebordsblad 1814. Ærbødigst Mogens Mackeprang.
1936
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 148/36, 358/35, 848/34. Sb. 14.04.11-8. 28/9-1936. Undertegnede har i Dag undersøgt den saakaldte "Troelshøj" i Knejsted. Resultatet var negativt. Der undersøgtes et Felt paa 4 x 4 m, som tømtes lige til den naturlige Undergrund af Grus viste sig. Højen indeholdt intet andet end skærveblandet Sandjord, og der var ikke mindste Tegn til nogen Gravlæggelse. Hullet blev derefter kastet til igen. Jeg sørger selv for at give cand. pharm. Løye Besked, og der er intet yderligere at foretage i Sagen. Ærbødigst Mogens Mackeprang. Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport af d. 4/9 1935 fra M. Mackeprang, N01. Fundberetning af d. 28/8 1936 fra M. Mackeprang, N01. Korrespondance af d. 10/12, 17/12 1934 ml. KHM og N01. Korrespondance af d. 17/12 1934 ml. Oldermanden i Knejsted og N01.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderHøj. Lavning i toppen.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stejle skrænter mod øst og syd. Uregelmæssig, ujævn høj. Bevokset med græs og en del løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links