Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36171
Sted- og lokalitetsnummer
080107-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst 1986: *********** Høj, 1,0 x 15 x 15 m. I skov.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skovens nordøstlige Udkant ligge 2 Høje [sb.26-27], til Dels bevoxede, med krat. Den nordøstligste [sb.27] (46' og 41' maalt over Toppen). (tilhører nu Gaarden 6 i Marslev. Er helt skovbevoxet]. [[FS: sløjfet ved udgravn. i 1930'erne ved apot. Mikkelsen]]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal udgravning - Fyns StiftsmuseumSløjfet ved en udgravning i 1930'erne.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lav højning, 13-15 m, i tværmål, ca. 0,75 m høj. Ligger i skov nær dennes nordlige spids. I midten er gravet et større hul, der rimeligevis er ført helt til bund. Hullet måler 5-6 cm [?] i tværmål. Beskadigelsen så betydelig, at fredning næppe bør gennemføres. Frigivet.
1979
Privat besigtigelse - Odense Bys Museer
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1985: Lav rund høj i Råbæk skov. Bevokset med løvkrat og unge træer. Det i fredningsbeskrivelsen nævnte hul i højtoppen er tildækket, dog således at der her i er anbragt en kunstig rævegrav af cementrør som derefter delvis er tildækket. Indgangshul til rævegraven er anlagt i den sydlige højfod, hvor der ses åbningen til et af cementrørene. Rævegraven var i brug. I højtoppen ses der at være gravet for nylig. Det er tænkeltigt at disse rævegrave er anlagt for den endelige fredning, da den på fredningskortet benævnes som IKKE FREDNINGSVÆRDIG. Skaden bør retableres af Fredningsstyrelsen, og påtales ejeren, så han er klar over de nye fredn. bestemmelser. . Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 1,0 x 15 x 15, i skov.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2006
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerVed besigtigelse den 18/2 2006 kunne højen konstateres at ligge i gammel løvskov og være dækket af bøgetræer. Højen blev ved samme lejlighed indmålt med håndbåret GPS. Det ved berejsningen i 1953 og ved en besigtigelse i 1979 konstaterede kunstigt gravede hul i toppen kunne stadig iagttages, om end det var udflydende. Omkring hullet lå en del nævestore sten, evt. fra en forstyrret grav eller stenpakning. Højen er i 1987 opmålt af amatørarkæologer og her konstateret at have en diameter på ca. 20 m og en højde på ca. 1,1 m. Ved samme lejlighed er højen fotograferet af museumsassistent Eigil Nikolajsen, OBM. Bortset fra hullet i toppen fremstår højen velbevaret.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links