Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300837
Sted- og lokalitetsnummer
170902-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hj, 3,5 x 32 m. Mindre tilgroet sænkning i top. En afgravning over hele vestsiden og med en dybde af ca. 5 m vil blive udbedret af ejeren. (Beskadigelsen mod vest, der er en fortsættelse af en ældre beskadi- gelse formentlig fra før fredningslovens vedtagelse, er af en ny dato, men ejeren lovede at udbedre skaden således at højen er klar til besigtigelse 15/6 1956).

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi c. 40' i Tværmaal, 4' høi.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 x 32 m. Mindre tilgroet Sænkning i Top. En Afgravning over hele Vestsiden og med en Dybde af ca. 5 m vil blive udbedret af Ejeren. (Beskadigelsen mod Vest, der er en Fortsættelse af en ældre Beskadigelse formentlig fra før Fredningslovens Vedtagelse er af ny Dato, men Ejeren lovede at udbedre Skaden således at Højen er klar til Besigtigelse 15/6 1956.]
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Bevokset med græs, lyng og gyvel samt et mindre egetræ. Beliggende i dyrket mark. Berøres i SV og NV af læhegn. Den SV-lige side afgravet 4 m., udbedring lovet 15/6-56 er altså ikke effektueret. Ujævn overflade p.g.a. kreaturpassage. I top mindre sænkning. Hist og her bare pletter. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: S/H 02.05.79-S, F 02.01-02.79-S. Flyfoto S 4009-FTL-142/031.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links