OS, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
53364
Sted- og lokalitetsnummer
060403-163
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker Tingl.: 8/11 1918, gdr. Hans Ibsen, Smedegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, "Smedegaards Høj", meget uregelmæssig på grund af tid- ligere bortkørsel af fyld, især fra Ø-Siden. NMI: Gravhøj "Smedegaardshøj. Som deklarationen.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravhøj "Smedegaardshøj". Som Deklarationen.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af høj, hvoraf skønsmæssigt den østlige trediedel er bortgravet i ældre tid. Tæt tilgroet med urter (skovkørvel) og træer. På skrånende terræn, højden varierer mellem ca. 1,5 og 2,5 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links