Oversigt set mod Ø
.
Oversigt mod NØ
.
OS, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533621
Sted- og lokalitetsnummer
060403-246
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

2014: Omtinglysning af skansen på ny matrikel: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ejerlav: Ibsker (Nørremark) Tingl.: 12-10-1928 Overfredningskendelse af 11. juli 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Skanseliste nr. 90. Kystskanse ved Nexø. Lerskreds batteri ligger ca. 200 m nordøst for sogneskellet mellem Nexø og Ibsker, ca. 40 m fra strandkanten. 15 m lang, mandshøjde. Front mod sydøst. Den nordlige ende borttaget. 2 kanonbænke borttaget, stensat.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBatteri vistnok uden beskadigelser. Dog hovedsagelig dækket af et mandshøjt, uigennemtrængeligt slåenkrat, hvorfor der ikke er foretaget egentlig måling. Målene i rubrik er overført eller skønnede. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for de usædvanlig fine naturomgivelser: klippeløkke med tæt, næsten maki-agtig bevoksning, afvekslende med mere åbne, overdrevsagtige pletter. Ud mod vandet et bælte af nøgne, haveroderede granitklipper. Bør evt. plejes.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links